Geen arbeidsovereenkomst voormalig statutair bestuurder bv

Centrale Raad van Beroep (CRvB) stelt UWV in het gelijk. De aanvraag voor een loondoorbetalingsverplichting is terecht afgewezen. Van een verzekerde arbeidsrelatie was geen sprake omdat belanghebbende niet in een privaatrechtelijke dienstbetrekking was bij de bv.

De bv is op 27 januari 2015 in staat van faillissement verklaard. Belanghebbende (A) heeft UWV gevraagd de loonbetalingsverplichtingen van de bv over te nemen. Op 28 maart 2014 heeft een stichting het statutair bestuur over de bv van A overgenomen. A is bestuurder van deze stichting. Op 1 juli 2014 neemt een geldschieter het bestuur van de stichting over. Beoordeeld moet worden of belanghebbende werkzaam is geweest onder gezag van de bv.

Uit niets blijkt dat A en de bv op 1 juli een arbeidsovereenkomst hebben gesloten. De bestuurswisseling bij de stichting is op zichzelf onvoldoende om een arbeidsovereenkomst te laten ontstaan. Bovendien hebben A en de bv zich ook niet tot elkaar gedragen als werkgever en werknemer. Per 1 juli 2014 was daarom geen sprake van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het BW.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat het UWV terecht heeft vastgesteld dat belanghebbende niet verzekerd was en op goede gronden de aanvraag heeft afgewezen.

CRvB: ECLI:NL:CRVB:2017:4294