Handreiking SZW over contracting, uitzending en payrolling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ‘Handreiking contracting, uitzenden en payrolling’ gepubliceerd. Hierin vindt u meer informatie over de verschillen tussen contracting en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, zoals uitzenden en payrolling.

Voor contracting en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten gelden verschillende regels. Het gaat bijvoorbeeld over de manier waarop arbeidskrachten (kunnen) worden aangestuurd, maar ook over de arbeidsvoorwaarden, zoals loon.

Het is belangrijk dat de werkgever een bewuste keuze maakt en de juiste regels toepast. Op die manier voorkomt hij eventuele loonvorderingen.

Lees meer in de ‘Handreiking contracting, uitzenden en payrolling’ op rijksoverheid.nl.