Kwijtschelding oninbare vordering is geen loon

Als een werkgever een vordering op een werknemer heeft die de werknemer niet kan terugbetalen, dan vormt het kwijtschelden hiervan geen loon voor de werknemer. De werkgever moet wel aannemelijk kunnen maken dat de werknemer niet kon terugbetalen.

Voorbeeld
Een werknemer heeft bij uitdiensttreding te veel verlof opgenomen. Hierdoor ontstaat een vordering op de werknemer. De werkgever neemt contact op met de werknemer en geeft aan dat hij een bedrag moet terugbetalen. De werknemer is hiertoe niet in staat want hij zit diep in de schulden. De werkgever scheldt daarom de vordering kwijt.

In dit geval vormt de kwijtschelding geen loon voor de werknemer.