Nederland en Zwitserland sluiten overeenkomst over fiscale zekerheid voor fondsen en investeringen

De Nederlandse overheid heeft met Zwitserland een overeenkomst gesloten over investeringen van Nederlandse en Zwitserse fiscale beleggingsinstellingen. De overeenkomst is onder andere van toepassing als een Nederlandse instelling in Zwitserland investeert of een Zwitserse in Nederland.

Het uitgebreide artikel op Rijksoverheid gaat dieper in op deze overeenkomst die van toepassing is op deze instellingen:
– de Nederlandse Fiscale beleggingsinstelling (FBI)
– de Zwitserse Fonds Commun de Placement (FCP)
– de Zwitserse Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV).

Nog een overeenkomst
Daarnaast heeft de Nederlandse overheid met Zwitserland een overeenkomst gesloten over de fiscale aspecten van het zogenoemde besloten fonds voor gemene rekening (besloten FGR) en de Zwitserse limited partnership for collective capital investment (LP). Deze ‘Competent Authority Agreement’ geeft fiscale duidelijkheid voor deze structuren waarbij vermogens worden gebundeld, ook wel ‘asset pooling’ genoemd.

Momenteel heeft Nederland – naast de overeenkomst met Zwitserland – ook overeenkomsten met Canada, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen, de Verenigde Staten en Spanje gesloten inzake de fiscale behandeling van besloten Fondsen voor Gemene Rekening. Met Duitsland is een bepaling in het nieuw gesloten belastingverdrag overeengekomen.

Meer informatie?
Lees meer over deze overeenkomsten en over ‘asset pooling’ in dit bericht op rijksoverheid.nl