Nieuwe factsheets en kennisdocumenten WAB

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 8 nieuwe factsheets en 2 nieuwe kennisdocumenten gepubliceerd over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).
Deze wet gaat in per 1 januari 2020 en heeft gevolgen voor werknemers en werkgevers.
In de factsheets en kennisdocumenten leest u wat dit  betekent. De volgende factsheets over de WAB vindt u op rijksoverheid.nl:
 
 
Eerder kon u al de volgende informatie over de premiedifferentiatie WW lezen op rijksoverheid.nl: – Kennisdocument premiedifferentiatie WW Factsheet premiedifferentiatie WW