Onjuiste gegevens kapitaalverzekering in VIA 2018

In een beperkt aantal vooraf ingevulde aangiften inkomstenbelasting 2018 heeft de Belastingdienst ten onrechte gegevens van een onbelaste kapitaalverzekering vermeld. Komende week verstuurt de Belastingdienst een brief met meer informatie naar de betrokken belastingplichtigen. In de brief staat wat u moet doen om de fout te herstellen. 

De volgende situaties zijn hierbij mogelijk:

  • U hebt al aangifte gedaan en de vooraf ingevulde kapitaalverzekering verwijderd. U hoeft niets te doen
  • U hebt al aangifte gedaan, maar de vooraf ingevulde kapitaalverzekering niet verwijderd. Pas de aangifte aan.
  • U hebt nog geen aangifte gedaan. Controleer dan alle vooraf ingevulde gegevens en wijzig deze zo nodig.

Let op!
Valt de kapitaalverzekering onder de vrijstelling van box 3, dan ontvangt u géén brief.

Vragen? Neem contact met ons op

Na 2019-07-30 12:00:14 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Onjuiste gegevens kapitaalverzekering in VIA 2018 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.