Premiepercentages sociale verzekeringen 2020 gepubliceerd

De premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen 2020 zijn bekend. Ook het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2020 zijn vastgesteld.
 
Het maximumpremieloon voor 2020 is € 57.232 per kalenderjaar. De premiepercentages 2020 zijn:
 
  • Algemene ouderdomswet (AOW) 17,90%
  • Algemene nabestaandenwet (Anw) 0,10%
  • lage premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 2,94%
  • hoge premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 7,94 %
  • Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68%
  • basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 6,77%
  • Opslag kinderopvangtoeslag 0,50%
Meer informatie leest u in de Staatscourant op overheid.nl.