SDE+ Subsidie : Opnieuw 6 miljard subsidie voor duurzame energieproductie

Houdt u zicht bezig met duurzame energieproductie? Het budget voor de najaarsronde subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+ subsidie) is
€ 6 miljard. De indieningstermijn start op 3 oktober en eindigt op 26 oktober.

SDE+ Subsidie

Via het eLoket van RVO.nl kunnen belangstellenden vanaf dinsdag 3 oktober, 9.00 uur hun subsidieaanvraag indienen. Een paar weken voor de openstelling van de regeling is het mogelijk om een subsidieaanvraag in concept klaar te zetten in het eLoket.

Met de subsidie probeert Nederland in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren. Dit is 1 van de doelen van het energieakkoord.

Meer weten?
Actuele informatie over de openstellingsronde SDE+ najaar 2017 en het eLoket vindt u op RVO.nl.