Voorlopige aanslag

Naheffing terecht voor gebruik auto van Belgische schoonmoeder

De rechtbank oordeelt dat de inspecteur terecht een naheffingsaanslag heeft opgelegd. Uit de politiegegevens blijkt dat belanghebbende de beschikking had over de auto van zijn schoonmoeder die in België woonde.  De politie constateerde in 2013 diverse keren dat de heer B in een auto reed met een Belgisch kenteken. Ook nam zij waar dat de […]