koerslijst

Actualisering besluit over pensioenen en stamrechten

Dit besluit van de staatssecretaris is een samenvoeging en actualisering van eerdere beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten. Het besluit is aangepast aan de werkkostenregeling en aan het vervallen van de stamrechtvrijstelling. In verband met dit laatste is het onderdeel ‘loonstamrechten’ vervallen. Het besluit is aangepast aan de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd en de Wet […]