Actualisering besluit over pensioenen en stamrechten

Dit besluit van de staatssecretaris is een samenvoeging en actualisering van eerdere beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten.

Het besluit is aangepast aan de werkkostenregeling en aan het vervallen van de stamrechtvrijstelling. In verband met dit laatste is het onderdeel ‘loonstamrechten’ vervallen. Het besluit is aangepast aan de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd en de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen. In dat kader is ook de goedkeuring voor het vervroegen van de ingangsdatum van pensioenuitkeringen aangepast.

Dit besluit bevat een nieuwe goedkeuring inzake het Sociaal Akkoord 2004. Voorts is een tijdelijke goedkeuring opgenomen voor pensioenregelingen met recht op pensioen vanaf het begin van de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Daarnaast zijn in dit besluit twee nieuwe aanwijzingen opgenomen. De eerste betreft de aanwijzing van pensioenregelingen met premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in relatie tot de Wet Witteveen 2015. De tweede betreft de aanwijzing van pensioenregelingen met recht op pensioen tot het einde van de maand van overlijden. Verder wordt een besluit ingetrokken dat zijn belang heeft verloren.

Besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M