Advocaat alimentatie

Vrijval herinvesteringsreserve door fraus legis

Het hof oordeelt dat sprake was van een vervangingsvoornemen en dat de herinvestering plaats had vóór de belangenwijziging. De inspecteur heeft de herinvesteringsreserve echter terecht aan de winst toegevoegd nu sprake was van fraus legis. BV X is een beheer- en beleggingsmaatschappij en verhuurt onroerende zaken. In 2009 verkocht zij een pand aan haar directeur-grootaandeelhouder […]