micro-onderneming

Nieuwe uitgave ‘Handboek Loonheffingen 2016’ gepubliceerd

In de nieuwste uitgave ‘Handboek Loonheffingen 2016’ zijn de wijzigingen tot en met 30 juni 2016 verwerkt. Welke wijzigingen dat zijn leest u in de online-versie of in het pdf-bestand onder rubriek ‘Versiebeheer’. Daarin staat per onderwerp aangegeven welke paragraaf gewijzigd is, de publicatiedatum van de wijziging en wat er gewijzigd is. De pdf van […]