Voorlopige aanslag

Uit handen geven van inloggegevens voor eigen risico; naheffing terecht, boete gematigd

Het uit hand geven van de inloggegevens voor het doen van aangifte is voor rekening en risico van belanghebbende. De naheffingsaanslag is terecht opgelegd. Er is geen sprake van (voorwaardelijke) opzet maar wel van grove schuld. Aldus de rechtbank.  Mevrouw A heeft een eenmanszaak en exporteert bloemen. Het beheer van haar zakelijke bankrekening liet zij […]