Voorlopige aanslag kan belastingrente voorkomen

Vanaf 1 januari 2024 stijgt het rentepercentage van de belastingrente naar 7,5% en de te betalen invorderingsrente naar 4%. Ook vervalt per die datum de betalingskorting voor klanten die hun voorlopige aanslag in één keer betalen.

Als u de inkomstenbelasting over 2023 na 1 juli betaalt, betaalt u dus 7,5% belastingrente over het aanslagbedrag.

Voorlopige aanslag

In het geval van een voorlopige aanslag – u betaalt uw inkomstenbelasting al (in termijnen) vooruit – heeft de verhoging van de belastingrente minder invloed. U betaalt hierdoor bij de definitieve aanslag een minder hoog bedrag of mogelijk wel niets. Belangrijk is dan wel dat u de voorlopige aanslag aanpast als gedurende het jaar uw persoonlijke of financiële situatie wijzigt. Dit kan het hele jaar door.

Te betalen invorderingsrente

Invorderingsrente is de rente die de Belastingdienst in rekening brengt als u de belastingaanslag niet binnen de wettelijke betalingstermijn betaalt of uitstel van betaling heeft. Deze rente moet betaald worden vanaf de dag na de uiterste betaaldatum tot de dag dat het geld op de rekening van de Belastingdienst staat. Daarbij geldt een minimum van € 23. Is het te betalen bedrag aan invorderingsrente lager, dan is de rente niet verschuldigd.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, neemt u dan contact met ons op.