Vraag op tijd (vóór 1 september) toeslagen over 2017 aan

Wilt u nog toeslagen aanvragen over 2017? Dan moet u het verzoek vóór 1 september 2018 indienen.

Alleen als u, uw toeslagpartner of, in het geval van huurtoeslag een medebewoner, onder ons beconuitstel valt, heeft uw uitstel voor het aanvragen van toeslagen. Dus heeft u uitstel tot 1 mei 2019 voor de aangifte inkomstenbelasting, dan heeft u ook tot die datum uitstel voor de aanvraag van toeslagen.

Voorbeeld
Aanvrager: geen uitstel inkomstenbelasting
Toeslagpartner: uitstel inkomstenbelasting tot 1 december 2018

De uitsteldatum voor aanvraag voor huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget is dus 1 december 2018. U kunt dan tot die datum toeslagen aanvragen.

Als de uitsteltermijn om wat voor reden dan ook wordt ingekort, bijvoorbeeld van 1 mei 2019 naar 1 maart 2019, dan kunt u de aanvraag slechts tot 1 maart 2019 indienen, en dus niet 1 mei 2019.

Kinderopvangtoeslag
Deze termijnen gelden niet voor kinderopvangtoeslag. Voor 2017 kunt u deze toeslag niet meer aanvragen. U leest op Belastingdienst Toeslagen welke termijnen gelden voor 2018.

Let op!
Eén dag te laat betekent een te late aanvraag waardoor u een (heel) jaar toeslag misloopt. De wet biedt geen ruimte van de gestelde termijn af te wijken.

Na 2018-08-20 07:00:59 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Vraag op tijd (vóór 1 september) toeslagen over 2017 aan ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.