Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV) treedt op 1 januari 2021 in werking. Door de nieuwe wet worden de regels voor de beslagvrije voet vereenvoudigd. Als beslag is gelegd op het inkomen, zoals loon of een uitkering, moet het bestaansminimum worden gegarandeerd. Met de invoering van de Wet vBVV is dat recht beter beschermd en eenvoudiger geregeld.
 
Er komt één standaardmethode om de beslagvrije voet te berekenen. Bij de brief over de dwanginvorderingsmaatregel krijgt de schuldenaar van de beslagleggende partij voortaan een bijlage met informatie over de vaststelling van de beslagvrije voet.
 
Hierbij worden ook de rechten van de schuldenaar vermeld:
  • de mogelijkheid voor controle van de gegevens
  • de mogelijkheid om gebruikte gegevens te corrigeren of aan te vullen
  • de privacy van de schuldenaar
Overige verbeteringen in het beslagproces
Gegevens van de schuldenaar komen centraal beschikbaar vanuit de basisadministraties van de overheid. Daarmee neemt de druk af om gegevens te moeten leveren voor de schuldenaar.
 
Bij de samenloop van verschillende beslagen komt een betere coördinatie van beslagactiviteiten. Als door meerdere partijen beslag is gelegd op het inkomen dan is één partij aanspreekpunt voor de hoogte van de beslagvrije voet.
 
Meer informatie
Begin januari 2021 gaat de internetsite ‘uwbeslagvrijevoet.nl’ live met algemene informatie over de nieuwe wet. Ook zal daar een rekentool te vinden zijn, waarmee de schuldenaar de beslagvrije voet desgewenst kan narekenen en controleren.