Wet werk en zekerheid, de nieuwe regels per 1 juli 2015

Heeft u al iets gezien van de campagne over de nieuwe Wet werk en zekerheid? Die is bedoeld om mensen te informeren over de nieuwe regels die op 1 juli 2015 ingaan.

Door de Wet werk en zekerheid worden de mogelijkheden om lang op tijdelijke contracten te werken beperkt. Zo gaan elkaar opvolgende tijdelijke contracten over in een vast contract als een periode van twee jaar wordt overschreden. Nu is dat nog na drie jaar. Op deze manier wordt voorkomen dat werknemers te lang op tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken waar het om structurele werkzaamheden gaat.

Meer over de nieuwe Wet werk en zekerheid vindt u hier.