Besluit ‘inkoop eigen aandelen’ geactualiseerd

In de Staatscourant is het besluit over ‘inkoop van eigen aandelen’ van 18 oktober 2005, nr. CPP2005/1689M van staatssecretaris Wiebes  geactualiseerd.

In het besluit zijn enkele verouderde verwijzingen gewijzigd en op sommige punten de redactie ter verduidelijking gewijzigd.

Inkoop van eigen aandelen ter afdekking van werknemersopties is wettelijk geregeld in artikel 10c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en artikel 3, derde lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965.

De wijzigingen in het besluit heeft betrekking op het volgende beleid:

  • Artikel 10c van de Wet Vpb wordt niet toegepast op voor de 21 februari 2001 ter dekking van werknemersopties ingekochte eigen aandelen. Eventueel verlies op dergelijke inkopen staat de staatssecretaris onder voorwaarde in aftrek toe
  • Artikel 10c geldt ook voor inkoop van opties op eigen aandelen die niet plaatsvindt ter afdekking van werknemersopties
  • Artikel 3, derde lid, van de Wet DivBel wordt door de staatssecretaris toegepast op inkoop van eigen aandelen ter dekking van zogenoemde aandelenplannen.

Besluit van 9 juni 2016, nr. BLKB 2016/113M