Aangifte verhuurderheffing 2021 vanaf 1 juli 2021 online

Heeft u een uitnodiging van de Belastingdienst gekregen voor het indienen van de aangifte verhuurderheffing 2021? Vanaf 1 juli 2021 is deze aangifte beschikbaar op de internetsite van de Belastingdienst. De aangifte en de betaling moeten voor 1 oktober 2021 zijn gedaan.
 
De verhuurderheffing is bedoeld voor belastingplichtigen met meer dan 50 woningen in bezit, waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens.
 
Om welke woningen gaat het?
Uw klant moet aangifte doen voor:
  • zelfstandige woningen
  • voor verhuur bestemd op de peildatum 1 januari 2021
  • met een kale huurprijs van maximaal € 752,33 (liberalisatiegrens)
Wijzigingen 2021
Met ingang van 1 januari 2021 zijn onderstaande wijzigingen van toepassing:
  • Voor 2021 is het percentage verhuurderheffing vastgesteld op 0,526%.
  • De verhuurderheffing wordt berekend over een WOZ-waarde van maximaal 315.000 euro (per object).
Regeling Vermindering Verhuurderheffing
Met de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) krijgen belastingplichtige verhuurders fiscale vermindering op de verhuurderheffing. Het gaat om verhuurders die investeren in huurwoningen waarvan de huurprijs niet hoger is dan de liberalisatiegrens.
 
Meer informatie over deze regeling vindt u op de internetsite van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 
Geen uitnodiging, wel aangifte doen?
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar moet u wel aangifte doen? Doet u geen aangifte, terwijl u dit wel zou moeten doen? Of geeft u voor een te laag bedrag aan? Dan legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag op en krijgt u (mogelijk) een boete.