Aangiftebrief LH 2019

De Belastingdienst heeft op 13 november de ‘Aangiftebrief loonheffingen 2019’ naar de werkgevers verstuurd. Indien wij voor u uw salaris administratie verzorgen vragen wij u vriendelijk deze brief ons te doen toekomen.

De Belastingdienst verstuurt de aangiftebrief slechts 1 keer per jaar. Het is niet mogelijk om een duplicaat aan te vragen. Het is dus belangrijk dat u deze brief bewaart in de administratie.

In de aangiftebrief staan de volgende gegevens:

  1. Het aangiftetijdvak waarmee de werkgever bij de Belastingdienst staat geregistreerd
  2. Per aangiftetijdvak de uiterste aangifte- en uiterste betaaldatum
  3. Per aangiftetijdvak het betalingskenmerk

Deze gegevens zijn van belang voor het juist en tijdig doen van de loonaangiften en de daarbij behorende betalingen.