Aanvraag TVL Q3 2021 start en TVL Q2 sluit

Vanaf 31 augustus 2021 opent de aanvraag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het 3e kwartaal 2021 (Q3). U kunt de TVL Q3 tot 26 oktober 2021 aanvragen. De aanvraagtermijn voor TVLQ2 sluit vrijdag, 20 augustus 2021.
 
TVL Q3 is vrijwel hetzelfde als TVL Q2. U heeft recht op een minimale subsidie van € 1.500 als u voldoet aan de voorwaarden. Belangrijk is dat u een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 berekende vaste lasten (geen werkelijke vaste lasten) per kwartaal heeft. Ook in Q3 ontvangt u 100% van de berekende vaste lasten en kunt u kiezen uit 2 referentieperioden.
 
Aanvullingen
De maximale subsidie die mkb-bedrijven in het 3ekwartaal kunnen ontvangen bedraagt € 550.000. Heeft u zich voor 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan kunt u ook TVL Q3 aanvragen. Voor de land- en tuinbouwsector blijft voor speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen de opslag van 21% bestaan.
 
Meer informatie over alle voorwaarden van TVL Q3 2021 leest u in TVL Q3 opent eind augustus.
 
Deadline TVL Q2
U kunt nog tot vrijdag 20 augustus 2021 17.00 uur een aanvraag indienen voor TVL Q2. Vraagt u de subsidie te laat aan, dan ontvangt u een afwijzing.