Nieuw aanvraagportaal WBSO

Vanaf 1 september 2021 kunt u een Aanvraag Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) alleen nog indienen via het nieuwe aanvraagportaal. Het huidige aanvraagportaal – eLoket – wordt gesloten.
 
Wilt u een aanvraag indienen, dan logt u in met uw eH3. 
 
Ketenmachtiging
Uw adviseur heeft een ketenmachtiging nodig om de aanvraag te doen. Voor de relaties van Struik Accountants is deze ketenmachtiging van toepassing. Regel deze machtiging op tijd.
Meer informatie
Lees meer over het nieuwe aanvraagportaal en de ketenmachtiging in Volledige overgang naar nieuw aanvraagportaal 1 september 2021.