Aanvraag WBSO 2022

U kunt nu online een aanvraag voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) indienen voor 2022. Wilt u vanaf 1 januari 2022 gebruikmaken van de WBSO? Verzend de aanvraag dan uiterlijk 20 december 2021. Voor zelfstandigen is dit 1 januari.
 
U kunt alleen WBSO aanvragen voor toekomstige werkzaamheden. Een aanvraag dient u dus altijd vooraf in.
 
Nieuw portaal
U verzendt de aanvraag via het nieuwe aanvraagportaal. Dit kan niet meer via eLoket.
 
eHerkenning nodig
Voor het aanvragen van WBSO hebt u een eHerkenningsmiddel nodig op niveau 3 (eH3) met een machtiging ‘RVO diensten op niveau 3’ of ‘Alle diensten op niveau 3’. Verstuurt u een volledige aanvraag in voor een ander bedrijf? Dan hebt u per bedrijf ook een ketenmachtiging nodig.
 
Meer over het aanvragen van WBSO leest u op rvo.nl. Hier vindt u ook informatie over de wijzigingen voor de WBSO in 2022.