Aanvragen nabestaandenmachtiging mogelijk

Vanaf 28 september 2021 is het voor nabestaanden mogelijk om met een machtiging toegang te krijgen tot de belasting- en toeslagenportalen van de overledene. Ook kan men de oude berichten in de berichtenbox inzien. Dit maakt het voor nabestaanden eenvoudiger om overzicht te krijgen én de verschillende aangiften digitaal te doen. Ook toeslagenzaken kunnen zij digitaal afhandelen.
 
Tot nu toe konden nabestaanden alleen op papier aangifte doen voor een overledene. Ook was het lastig zicht te krijgen op de fiscale zaken van de overledene: welke aangiften zijn al gedaan en welke moeten ze nog indienen? Welke vorderingen staan er open?
 
Nabestaandenmachtiging
Alleen de enige erfgenaam kan een nabestaandenmachtiging aanvragen.
 
Het hangt van de situatie af hoe bepaald wordt wie erfgenaam is.
 
Er is een testament
In het testament staat wie de erfgenamen zijn. U heeft als erfgenaam een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig om een nabestaandenmachtiging aan te vragen. U kunt deze tegen betaling door een notaris laten maken.
 
In een verklaring van erfrecht staat wie namens de erfgenamen optreedt: (1 van de) erfgenamen, de executeur(s) of vereffenaar(s). Als het om 1 persoon gaat, dan kunt u een nabestaandenmachtiging krijgen of iemand anders machtigen. Gaat het om meerdere personen? Dan bepalen deze personen wie de nabestaandenmachtiging krijgt.
 
Er is geen testament
Als er geen testament is, is er een vaste volgorde van wie er een nabestaandenmachtiging mag aanvragen:
  1. partner (gehuwd/geregistreerd partnerschap) en/of kinderen (geen stiefkinderen)
  2. ouders, broers en zussen
  3. grootouders
  4. ooms en tantes
  5. neven en nichten
  6. overgrootouders
Had de overledene bijvoorbeeld een partner en kinderen? Dan mag 1 van hen een nabestaandenmachtiging aanvragen. Dat kan voor zichzelf of voor iemand anders. Er is wel een schriftelijke verklaring nodig met daarop de naam en het burgerservicenummer van degene die de nabestaandenmachtiging krijgt. Die verklaring kunt meenemen naar het belastingkantoor, of daar ter plekke schrijven.
 
Wie kan een nabestaandenmachtiging aanvragen?
Een erfgenaam kan een nabestaandenmachtiging aanvragen en ervoor kiezen om een derde te machtigen. Dit moet een natuurlijk persoon zijn en niet bijvoorbeeld een accountants- of administratiekantoor.
 
Ontwikkeling nabestaandenmachtiging
De nabestaandenmachtiging is nog in ontwikkeling en moet op een aantal punten nog worden aangepast. Zo wordt de gemachtigde nu nog aangesproken als overledene.
 
Papieren biljet
De nabestaandenmachtiging is geen vervanging voor het papieren F-biljet of andere aangiften. Het is een extra mogelijkheid waar nabestaanden gebruik van kunnen maken.
 
Meer informatie
Op de internetsite Na een overlijden van de Belastingdienst leest u meer over:
  • Wie kan een nabestaandenmachtiging krijgen?
  • Hoe kan ik aan een nabestaandenmachtiging komen?
  • Wat heb ik nodig voor de aanvraag van een nabestaandenmachtiging?
  • Wat kan ik met een nabestaandenmachtiging? Hoe werkt het?