Afkoop pensioen eigen beheer 2018? Korting 25%

Sinds 1 juli 2017 mag een dga geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. Hij kan er voor kiezen om het in eigen beheer verzekerde pensioen af te kopen. In 2018 geldt een afkoopkorting van 25%.

Afkopen kan nog in 2018 en 2019. Op het moment van afkoop is de fiscale balanswaarde van het pensioen belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. U krijgt daarop een afkoopkorting. Als u afkoopt vóór 1 januari 2019, is de afkoopkorting 25%. Koopt u af in 2019, dan is de korting 19,5%.

Hoe werkt de afkoopkorting?
U berekent de afkoopkorting over de fiscale balanswaarde van het pensioen op het moment van afkoop. Maar als de fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2015 lager is, berekent u de afkoopkorting over dat lagere bedrag. Of, bij een gebroken boekjaar, over de lagere balanswaarde op de datum waarop dat boekjaar in 2015 eindigde.

Het kortingsbedrag trekt u af van de fiscale balanswaarde van het pensioen op het moment van afkoop. Over de uitkomst berekent u de loonbelasting/premie volksverzekeringen. U betaalt dus over een lager bedrag loonbelasting/premie volksverzekeringen.