Renteaftrek restschuld eigen woning vervallen

De regeling waarmee in 2013 mogelijk werd gemaakt om rente over een restschuld van een verkochte eigen woning in box 1 af te trekken, wordt niet verlengd.

Rente en kosten over een restschuld van de eigen woning die is ontstaan na 31 december 2017 zijn niet meer aftrekbaar.

De restschuld valt weer als schuld in box 3.

Uitzondering
De regeling is met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 29 oktober 2012 en eindigde op 31 december 2017. Rente en kosten voor de restschulden die zijn ontstaan in deze periode zijn nog aftrekbaar tot 15 jaar na verkoop van de woning.

Restschuld
Er is sprake van een restschuld als de opbrengst van de verkoop van de woning, of iedere andere handeling waardoor de woning niet meer als eigen woning is aan te merken, minus de eigenwoningschuld en de verkoopkosten leidt tot een negatief saldo.

Voorbeeld
Belastingplichtige heeft een eigenwoningschuld van € 300.000. Hij verkoopt zijn eigen woning voor € 255.000, waarbij de verkoopkosten € 5.000 bedragen. Dan is op het moment van verkoop sprake van een restschuld van € 50.000. De rente die hij betaalt over deze restschuld is € 2.500.

Is de restschuld van de eigen woning ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017, dan blijft de rente 15 jaar na het ontstaan van de restschuld aftrekbaar. Als de restschuld ontstaat na 31 december 2017 is de rente niet meer aftrekbaar in box 1 en valt de schuld in box 3.