Afspraken over vervangende leaseauto’s en deelauto’s gepubliceerd

De Belastingdienst heeft uitvoeringsafspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).  De afspraken gaan over het tijdelijk gebruik van vervangende leaseauto’s en over de mogelijkheid om een zakelijke auto te huren.

De afspraken zijn vastgelegd in de brancheregelingen ‘Tijdelijk gebruik van vervangende leaseauto’s’ en ‘Tijdelijk privégebruik deelauto’. In deze brancheregelingen staat in welke gevallen een auto niet ter beschikking staat. Dit om dubbele of onjuiste bijtelling te voorkomen.

VNA, Ministerie van Financiën en Belastingdienst/Landelijk Coördinatiecentrum Auto hebben beide regelingen in overleg vastgesteld.

De brancheregelingen ‘Tijdelijk gebruik van vervangende leaseauto’s’ en ‘Tijdelijk privégebruik deelauto’ vindt u op de website van de Belastingdienst.

Na 2017-03-06 07:00:11 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Afspraken over vervangende leaseauto’s en deelauto’s gepubliceerd ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.