Belastingdienst rondt 1e fase herstel box 3 af

De eerste fase van het rechtsherstel box 3 is volgens planning afgerond. Alle belastingplichtingen die meededen aan de massaalbezwaarprocedure tegen de box 3-heffing over 2017-2020, ontvingen de afgelopen weken een brief van de Belastingdienst.

De Belastingdienst stuurde in totaal 225.000 brieven en 130.000 beschikkingen om belastingplichtigen te informeren over de meest gunstige berekening van het box 3-inkomen. Zorgde de nieuwe berekening voor een lager box 3-inkomen, dan volgde een brief en een beschikking met hoeveel geld ze terugkrijgen. Er is ook een groep die geen geld terugkrijgt, omdat de oude methode voor hen het meest gunstig was. Zij kregen een brief met een toelichting.

In reactie op de brieven en beschikkingen zijn ruim 5.000 vragen gesteld en ruim 4.000 reacties binnengekomen. De Belastingdienst behandelt deze reacties. 180 belastingplichtigen krijgen later te horen of en op welke wijze zij herstel krijgen, omdat er nog andere belastingzaken afgerond moesten worden. Zij hebben persoonlijk bericht gehad en krijgen rechtsherstel zodra dit mogelijk is.

Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021

Op 22 augustus 2022 start de Belastingdienst met de verzending van de eerste aanslagen inkomstenbelasting aan mensen die aangifte hebben gedaan van inkomen in box 3 over het belastingjaar 2021. Deze aanslagen worden gefaseerd verstuurd om een te hoge druk op de Belastingdienst te voorkomen. Dit betekent dat mensen met inkomen in box 3 volgens de huidige planning van augustus tot en met half december 2022 hun definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2021 kunnen verwachten. Zij hoeven hiervoor niets te doen. Met de online rekenhulp op de internetsite van de Belastingdienst kunnen mensen hun box 3 inkomen zelf narekenen.

Let op!

Mensen met inkomen in box 3 over belastingjaar 2021 die aangifte hebben gedaan en hun partnerverdeling of aftrek van zorgkosten of giften willen aanpassen, kunnen hun aangifte over 2021 online aanpassen. Hiervoor is een nieuwe versie van het online aangifteprogramma beschikbaar op de internetsite van de Belastingdienst.

Toepassen Spaarvariant

De aanslagen voor mensen met inkomen in box 3 over het belastingjaar 2021 worden opgelegd op basis van de spaarvariant als deze gunstiger is voor de belastingplichtige. Is dit niet het geval, dan past de Belastingdienst het oude box 3-stelsel toe.

In de spaarvariant wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden van een belastingplichtige. Mensen met spaargeld worden in deze variant belast op basis van de actuele spaarrente. Die is voor 2021 vastgesteld op 0,01%. Voor schulden wordt vastgehouden aan de hypotheekrente en die is voor 2021 bepaald op 2,46%. Bij beleggingen (effecten, onroerend goed) wordt uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement. Dat is 5,69%.

Verdere planning rechtsherstel

Vanaf medio september 2022 wordt volgens de huidige planning gestart met het rechtsherstel voor de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24 december 2021, de dag dat de Hoge Raad uitspraak deed, nog niet onherroepelijk vaststonden of nog niet zijn vastgesteld.

De Hoge Raad oordeelde al eerder dat het kabinet juridisch niet verplicht is om rechtsherstel te bieden aan niet-bezwaarmakers. Het kabinet buigt zich nog over de vraag of en hoe zij ook aan deze groep een vorm van tegemoetkoming kan bieden. Deze belastingplichtigen hoeven nu niets te doen om in aanmerking te komen voor een eventuele tegemoetkoming.

Meer informatie

U vindt op belastingdienst.nl/box3 de online rekenhulp en alle andere informatie over box 3. Is uw klant het oneens met de nieuwe berekening, dan kunt u ook terecht op deze internetsite van de Belastingdienst.