Belastingdienst stuurt brief over verlenging verjaringstermijn

Heeft u een openstaande belastingschuld waarvan de betalingstermijn binnenkort verjaart, dan ontvangt u deze week een brief van de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft vastgesteld dat sommige schulden nog niet zijn betaald en wil verjaring daarvan voorkomen. Het gaat over aanslagen die al lange tijd open staan, bijvoorbeeld vanwege een langlopende procedure.

De Belastingdienst blijft aanspraak maken op de schuld en verlengt de verjaringstermijn met 5 jaar.

Na 2017-12-22 07:00:12 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Belastingdienst stuurt brief over verlenging verjaringstermijn ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.