Belastingdienst verstuurt 650 brieven naar klanten Zwitserse bank

De Belastingdienst heeft deze week ruim 650 brieven gestuurd naar rekeninghouders van een Zwitserse bank. In de brieven vraagt de Belastingdienst de klanten hun vermogen – voor zover zij dat nog niet hebben gedaan – aan te geven in de aangifte inkomstenbelasting 2016.

Ook wordt hen verzocht eerdere aangiftes waar nodig te verbeteren. Aangezien de Belastingdienst de klanten al op het spoor is, kunnen zij niet meer in aanmerking komen voor de verlaagde boete voor zwartspaarders van 120%.

Vrijwillige verbetering
Wel kan bij de vaststelling van de hoogte van de boete rekening worden gehouden met het feit dat zij zich alsnog hebben gemeld. De Belastingdienst ziet sinds de acties van de FIOD begin deze maand een toename in het aantal meldingen vrijwillige verbetering van verborgen vermogen.

Aanpak opsporen buitenlands vermogen
De kans dat de Belastingdienst verborgen buitenlands vermogen op het spoor komt, wordt steeds groter. Door onder andere het structureel uitwisselen van data met buitenlandse overheden is de Belastingdienst nog beter in staat belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen.

Ook internationale samenwerking en de opheffing van het bankgeheim maken de kans steeds groter dat zwartspaarders tegen de lamp lopen.

 

Vragen? Neem contact met ons op.