Belastingplan 2020: de Belangrijkste wijzigingen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2020 met daarin ruim 50 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Veel maatregelen uit dit belastingplan zijn gericht op werken lonender maken, klimaatvriendelijk gedrag stimuleren en belastingontwijking tegengaan. 

Belastingplan 2020

De belangrijkste fiscale veranderingen per 1 januari 2020 staan in het jaarlijkse overzicht van het ministerie van Financiën op de internetsite van de Rijksoverheid. Enkele wijzigingen zijn:

  • 2 belastingschijven
  • verdere afbouw hypotheekrenteaftrek
  • terugbrengen zelfstandigenaftrek
  • stimuleren gebruik elektrische auto
  • zwaarder belasten van milieuvervuiling
  • verhoging tabaksaccijns

Een overzicht van alle fiscale wijzigingen staat in het eindejaarsbericht van het ministerie.

Ondernemers

Lees de belangrijkste maatregelen voor ondernemers uit het pakket Belastingplan 2020.