Belastingplan 2022: onbelaste vergoeding thuiswerkkosten

Vanaf 1 januari 2022 geldt een gerichte vrijstelling van € 2 per dag voor de vergoeding van thuiswerkkosten. Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2022.
 
Om werkgevers de mogelijkheid te bieden hun werknemers te vergoeden voor kosten door het thuiswerken, stelt het kabinet het volgende voor:
  • Het kabinet stelt de vergoeding vast op maximaal € 2 per thuisgewerkte dag of dagdeel.
  • De werkgever hoeft geen loonheffing te betalen voor deze thuiswerkvergoeding.
  • De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft bestaan. Dit is maximaal € 0,19 per kilometer.
  • De werkgever kan per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding geven.
Vaste vergoeding
De werknemer en werkgever kunnen vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt. Op basis hiervan kan de werkgever een vaste vergoeding toekennen. De werkgever hoeft niet per werkdag bij te houden welke vergoeding u toekent.
 
De vaste vergoeding hoeft u niet aan te passen, als de werknemer incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor werkt, of andersom. Wanneer de werknemer structureel meer gaat thuiswerken of naar kantoor gaat, moet de werkgever de vaste vergoeding aanpassen.
 
Sommige werknemers zullen een deel van de dag thuiswerken en het andere deel op kantoor. Dan kiest de werkgever of hij voor die werkdag de onbelaste reiskostenvergoeding geeft, of de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding. Beide kan niet.
Wetsvoorstel
Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2022. Als de Eerste en Tweede Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 januari 2022 in.