BIK-regeling per 1 januari 2021 ingetrokken

Het kabinet trekt de BIK-regeling (Baangerelateerde Investeringskoring) in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.
Het voorstel is om de BIK-regeling te vervangen door een verlaging van de werkgeverspremie AWf (Algemeen Werkloosheidsfonds). De verlaagde premie geldt mogelijk vanaf 1 augustus 2021.
Werkgevers in het bedrijfsleven betalen via de premie AWf mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging van de werkgeverspremie AWf verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden.
 
Ongeoorloofde staatssteun
Het kabinet trekt de BIK in omdat de Europese Commissie dit als ongeoorloofde staatssteun kan aanmerken. In dat geval moeten werkgevers de eventueel ontvangen steun terugbetalen.
 
Wetsvoorstel
Voor intrekking van de BIK is een wetswijziging nodig. Het kabinet heeft dit wetsvoorstel aan de Raad van State voor advies aangeboden en zal het daarna zo spoedig mogelijk aan het parlement voorleggen.