Belastingdienst verstuurt 400.000 brieven over de aangifte inkomstenbelasting 2014 naar ondernemers en particulieren

Vanaf vandaag – 26 februari 2015- tot en met 10 maart 2015 verstuurt de Belastingdienst zo’n 400.000 brieven over de aangifte inkomstenbelasting 2014 naar groepen ondernemers en particulieren. Inmiddels hebben wij de brieven in ons bezit. De brieven gaan over rubrieken in de aangifte waarin relatief veel fouten worden gemaakt.

In de brief wordt aangegeven dat de geadresseerde over 2013 bepaalde aftrekposten heeft opgevoerd. De Belastingdienst geeft aan hoe de regelgeving in elkaar zit en vraagt extra zorgvuldig te zijn bij het opvoeren van deze aftrekposten in de aangifte 2014.

Voor particulieren gaat het vooral om servicebrieven waarmee de Belastingdienst probeert de belastingplichtige te helpen zijn aangifte goed in te vullen. De brieven voor ondernemers zijn strenger opgesteld omdat er een risicoselectie heeft plaatsgevonden.

Krijgt iedereen die een bepaalde aftrekpost in 2013 heeft opgevoerd zo’n brief?
Dit is afhankelijk van het onderwerp. Voor het onderwerp ‘monumentenpanden’ stuurt de Belastingdienst bijvoorbeeld een brief naar iedereen die de afgelopen 2 jaar deze aftrekpost heeft opgevoerd.

Bij ondernemers zijn stevige selectiecriteria aangebracht. Het gaat hier om de onderwerpen Overige bedrijfskosten en Inkomsten uit overig werk (Resultaat overige werkzaamheden).

Over welke onderwerpen worden brieven verstuurd?

Voor particulieren worden brieven verstuurd over:

  • Belgisch pensioen
  • Duits pensioen
  • Kosten levensonderhoud kinderen
  • Monumentenpanden
  • Dieetkosten
  • Gezinshulp
  • Medicijnkosten
  • Buitenlands vermogen
  • Inkomsten uit overig werk

Voor ondernemers zijn de onderwerpen:

Inkomsten uit overig werk (Resultaat overige werkzaamheden)

Overige bedrijfskosten

Heeft u vragen over deze onderwerpen, bent u nieuwsgierig naar de inhoud van deze brieven? Neem contact met ons op. Inmiddels zijn wij in het bezit van de brieven en kunnen wij u meer vertellen over de inhoud ervan. Heeft u een dergelijke brief ontvangen? Schroom niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.