Controleer de beschikking Whk 2022

Middelgrote of grote werkgever? Dan ontvangt u vanaf 24 november 2021 de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2022. Het is belangrijk dat u de gegevens op de beschikking controleert.

U moet vooral letten op het volgende:

  • Zijn de juiste loonsommen gebruikt?
  • Zijn de uitkeringslasten terecht aan hem toegerekend?
  • Kloppen de bedragen van de uitkeringslasten?
  • Is een eventuele overgang van onderneming goed verwerkt? 

Instroomgegevens

Om de uitkeringslasten te controleren kan het zijn dat u meer gegevens nodig hebt. U kunt een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens schriftelijk opvragen bij het belastingkantoor. Dit adres staat op de beschikking Whk. U ontvangt deze gegevens meestal binnen 1 week, maar uiterlijk binnen 6 weken. 

Digitaal ontvangen

Door de coronamaatregelen kan het zijn dat u de instroomgegevens later ontvangt dan gebruikelijk. Daarom adviseert de Belastingdienst om een e-mailadres te vermelden in uw verzoek. U ontvangt de instroomgegevens dan per mail. Dan weet u zeker dat u de gegevens snel ontvangt.

De Belastingdienst gebruikt Belastingdienst filetransfer om het bestand op een veilige manier digitaal te versturen. 

Bezwaar

Als u het niet eens is met de berekening van de gedifferentieerde premie, kunt u schriftelijk bezwaar maken. Dit bezwaarschrift moet de Belastingdienst binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking ontvangen.

In afwachting van de instroomgegevens kunt u binnen de termijn van 6 weken een voorlopig bezwaarschrift indienen. Na ontvangst van de gegevens vult u het bezwaar aan met de benodigde informatie. 

Kleine werkgever

Een kleine werkgever ontvangt geen beschikking maar een mededeling ‘gedifferentieerde premie Whk’. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken.
Voor kleine werkgevers stelt de Belastingdienst de gedifferentieerde premiecomponenten WGA en ZW-flex per sector vast. Deze sectorale premies vindt u in de Staatscourant.