Coronaregelingen verwerken in aangifte IB 2020

Maakte u in 2020 gebruik van één van de coronamaatregelen? In dit bericht krijgt u uitleg over het verwerken van de maatregelen in de aangifte inkomstenbelasting (IB) 2020. Sommige tegemoetkomingen moet u namelijk zelf in de aangifte vermelden, andere zijn vooraf ingevuld.
U verwerkt de verschillende coronamaatregelen op de volgende wijze in de aangifte:
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
De uitbetaalde TOZO-uitkering ziet de Belastingdienst als inkomen. Dit bedrag staat vermeld in de vooraf ingevulde aangifte. Anders kunt u deze uitkering op basis van de jaaropgaaf die u van de gemeente ontvangt apart opgeven in de aangifte. U doet dit onder het kopje ‘Pensioenen en andere uitkeringen’ en kiest vervolgens voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)’.
 
Over de uitgekeerde TOZO-uitkering betaalt u inkomstenbelasting. De ingehouden loonheffing die op de jaaropgaaf staat, vermeld u in de aangifte en komt in mindering op de inkomstenbelasting.
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) & Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
Ontving u een tegemoetkoming in de vaste lasten? Of een eenmalige uitkering op grond van de TOGS? Hierover betaalt u geen belasting, maar u moet dit wel opgeven als onbelaste winstbestanddelen bij de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en ‘Buitengewone baten en lasten’.
 
Voor meer informatie kunt u terecht op belastingdienst.nl/corona en in de online aangifte zelf.
 
Versoepeling urencriterium
Door de coronacrisis kon u in 2020 misschien niet aan het urencriterium voldoen. Om te voorkomen dat u dan geen gebruik kan maken van bepaalde aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, gold van 1 maart tot 1 oktober 2020 een versoepeling van het urencriterium.
 
Gedurende die periode mag u ervan uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming besteedde. Ook als dat in werkelijkheid niet zo was. Daardoor kunt u eenvoudiger voldoen aan het urencriterium.
 
Betaalpauze hypotheek
Betaalde u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet en maakte u in 2020 met uw geldverstrekker een afspraak voor een betaalpauze? Dan betaalde u een periode geen of minder rente en aflossing. Dit kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte.
 
Kijk op de belastingdienst.nl voor meer informatie.