Coronavirus: uitstel publicatie financiële gegevens ANBI’s

Algemeen nut beogende instelling (ANBI) dienen binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar te publiceren. Lukt dit als gevolg van de coronacrisis niet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar? Dan kunt u 4 maanden uitstel krijgen. Dit betekent dat u de financiële gegevens maximaal 10 maanden na afloop van het boekjaar bekend moet maken.
 
Wilt u hiervan gebruik maken? Dan moet u op de internetsite van de ANBI het bestuursbesluit tot verlenging bekendmaken. Dit moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Hieruit moet blijken waarom het niet gaat lukken om de financiële gegevens binnen de standaardtermijn van 6 maanden te publiceren.
 
U vindt ‘Uitstel publicatie financiële gegevens ANBI’s’ ook in ‘Besluit ’fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis’.
Na 2020-07-08 07:00:11 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Coronavirus: uitstel publicatie financiële gegevens ANBI’s ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.