Vaste kostenvergoeding mag doorlopen

De staatssecretaris heeft het besluit ‘Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis’ op 16 juni 2020 geactualiseerd. Aan het besluit is voor de loonheffingen 1 goedkeuring over vaste kostenvergoedingen toegevoegd (onderdeel 6.2 besluit).
 
Krijgt een werknemer een vaste vergoeding en werkt hij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen.
 
Zolang de crisismaatregelen gelden, mag u blijven uitgaan van de feiten waarop de vaste vergoeding was gebaseerd. Voorwaarde is wel dat het recht op de vaste vergoeding vaststond op uiterlijk 12 maart 2020.
 
Is een recht op een vaste (reiskosten)vergoeding afhankelijk van een keuze van de werknemer? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een cafetariasysteem. Dan moet hij zijn keuze uiterlijk op 12 maart 2020 hebben gemaakt.
 
Let op!
De vergoedingen van extraterritoriale kosten op grond van de zogeheten 30%-regeling zijn uitgesloten van bovengenoemde maatregel.
 
Lees meer op belastingdienst.nl: Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers.
 
Na 2020-07-06 07:00:55 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Vaste kostenvergoeding mag doorlopen ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.