Dga aansprakelijk door nalatigheid indienen loonaangiften

Een dga van een uitzendbureau is persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de niet afgedragen loonheffingen. Het hof oordeelt dat de dga opzettelijk nalatig was bij het indienen van de juiste aangiften loonheffingen.

Uit een boekenonderzoek bij het uitzendbureau blijkt dat door te hoge onkostenvergoedingen te weinig loonheffingen is afgedragen. De inspecteur legt een naheffingsaanslag op. Hij is van mening dat sprake is van opzet of grove schuld van de bv. De naheffingsaanslag is door de bv niet betaald.

De Belastingdienst stelt de dga aansprakelijk voor de niet afgedragen loonheffingen. Nadat duidelijk werd dat de loonadministratie niet op orde was, diende de dga pas na een half jaar een eerste juiste aangifte in.

Hof Arnhem-Leeuwarden kwalificeert het opzettelijk achterwege houden van de inhouding en afdracht van verschuldigde loonbelasting en premies als onbehoorlijk bestuur. De dga is persoonlijk aansprakelijk.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: ECLI:NL:GHARL:2018:1165