Eerste Kamer stemt in met wijziging Wwft

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Dit wetsvoorstel hangt samen met de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet 4e anti-witwasrichtlijn in werking getreden.

De belangrijkste gevolgen van de wijzigingen hebben betrekking op:

  • onderzoeks- en meldplicht voor kopers en verkopers van goederen
  • verruimde meldplicht voor bemiddelaars
  • lijst met risicolanden
  • bewaarplicht bewijsstukken

Meer informatie over de wijzigingen van de Wwft
Wilt u meer weten over de wijzigingen hierboven? Of wilt u alle wijzigingen weten? Lees dan: