Eindejaarstips 2019

In 2019 is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving doorgevoerd. Ook met ingang van 2020 verandert er weer één en ander. In dit document treft u een aantal tips aan op grond waarvan u mogelijkerwijs nog vóór 1 januari 2020 actie zou moeten ondernemen. Dit document is zeker niet uitputtend maar eerder bedoeld als handvat om een gesprek met ons goed te kunnen voorbereiden. Wij benadrukken dat dit document de stand van het wetgevingsproces per 13 november 2019 weergeeft.

Vragen? Neem contact met ons op.

Download hier: eindejaarstips 2019 Struik Accountants