Wetsvoorstel: wijzigingen bijtelling auto vanaf 2020

De bijtellingpercentages voor privégebruik van auto’s met 0 gram CO2-uitstoot wijzigen vanaf 2020, als de ‘Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord’ aangenomen wordt door de Eerste en Tweede Kamer. Deze wet is onderdeel van het Belastingplan 2020.
 
Het gaat om de volgende wijzigingen:
 
Datum 1e toelating in 2020
Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%.
 
De verlaging is 14% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo 8% bijtelling. Voor niet-waterstofauto’s is de verlaging 14% met een maximum van € 6.300. De verlaging geldt voor zover de cataloguswaarde € 45.000 of lager is (14% x € 45.000). Voor het bedrag boven € 45.000 geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%.
 
Na afloop van de 60-maandenperiode bestaat geen recht meer op verlaging.
 
Datum 1e toelating in 2021
Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%.
 
De verlaging is 10% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo 12% bijtelling. Voor niet-waterstofauto’s is de verlaging 10% met een maximum van € 4.000. De verlaging geldt voor zover de cataloguswaarde € 40.000 of lager is (10% x € 40.000).
 
Voor het bedrag boven € 40.000 geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%.
 
Na afloop van de 60-maandenperiode bestaat geen recht meer op verlaging.
 
Datum 1e toelating vanaf 1-1-2022 tot en met 31-12-2024
Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%.
 
De verlaging is 6% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo 16% bijtelling. Voor niet-waterstofauto’s is de verlaging 6% met een maximum van € 2.400. De verlaging geldt voor zover de cataloguswaarde € 40.000 of lager is (6% x € 40.000).
 
Voor het bedrag boven € 40.000 geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%.
 
Na afloop van de 60-maandenperiode bestaat geen recht meer op verlaging.
 
Datum 1e toelating in 2025
Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%.
 
De verlaging is 5% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo 17% bijtelling. Voor niet-waterstofauto’s is de verlaging 5% met een maximum van € 2.000. De verlaging geldt voor zover de cataloguswaarde € 40.000 of lager is (5% x € 40.000).
 
Voor het bedrag boven € 40.000 geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%.
Na afloop van de 60-maandenperiode bestaat geen recht meer op verlaging.
 
Datum 1e toelating vanaf 1-1-2026
Het algemene bijtellingspercentage is voor deze auto’s 22%. Er bestaat geen recht meer op verlaging van de bijtelling.