EU-handelsprogramma voor door Brexit geraakte bedrijven

Geraakt door de Brexit? Dan kan aanmelding voor het EU-handelsprogramma interessant voor u zijn. Het is een regeling om getroffen ondernemers te ondersteunen bij het verbreden van hun afzetmarkten.

U kunt toegang krijgen tot het programma als u aantoont dat u al voor 31 januari 2021 zaken deed met het Verenigd Koninkrijk. RVO vraagt u om met enkele documenten uit uw bestaande administratie te onderbouwen dat u zakelijk geraakt bent door Brexit.

Aanmelden kan via RVO.nl/eu-handelsprogramma. Zorg dat u vooraf alle benodigde documenten verzameld heeft. Dan duurt het invullen van het aanmeldformulier ongeveer 5 minuten. Binnen 14 dagen na aanmelding krijgt u bericht of u wordt toegelaten tot het programma.

Europese steunregeling

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) is een Europese steunregeling voor ondernemers die zakelijk zijn benadeeld door Brexit. Het doel van het EU-Handelsprogramma is om getroffen ondernemers te ondersteunen bij het verbreden van hun afzetmarkten.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de BAR-regeling uit namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij zet RVO ook de netwerken en expertise in van partners binnen Trade and Innovate NL, de branche- en sectororganisaties, en de Nederlandse posten in het buitenland.

Het EU-Handelsprogramma is het eerste onderdeel van de BAR dat beschikbaar is voor het Nederlandse bedrijfsleven. Later volgen ook nog 2 compensatieregelingen voor bedrijven die geraakt zijn door Brexit.

Alle aangeboden diensten en activiteiten zijn alleen beschikbaar voor wie zich aanmeldt voor dit programma.

Meer informatie

Kijk op rvo.nl voor meer informatie over het EU-Handelsprogramma.

Na 2022-05-23 07:00:15 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( EU-handelsprogramma voor door Brexit geraakte bedrijven ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.