Gebruik juiste formulier voor aangifte schenkbelasting 2022

De Belastingdienst heeft onderzocht of de aangiften 2022 op de formulieren 2021 kunnen worden verwerkt. Helaas lukt dat niet. Het is ook niet mogelijk deze aangiften handmatig te verwerken.

Voor de aangifte die op het verkeerde aangifteformulier is binnengekomen, kan u een brief verwachten. Daarin legt de Belastingdienst uit dat de aangifte niet in behandeling kan worden genomen en dat u de gegevens opnieuw moet aanleveren, maar daarvoor het formulier over het jaar 2022 moet gebruiken. U vindt het juiste aangifteformulier 2022 op de internetsite van de Belastingdienst.

Ondertekening

U moet de aangifte 2022 ondertekend insturen. Als ondertekenen niet (meer) mogelijk is, mag u éénmalig uitsluitend een kopie van pagina 14 van de eerder ingediende aangifte 2021 – het ondertekenblad – meezenden met de aangifte over 2022. De Belastingdienst accepteert dit eenmalig als een geldige ondertekening.

Meer informatie

Lees meer over de papieren aangifte schenkbelasting op de internetsite van de Belastingdienst.