Groenverklaring voor meer duurzame en innovatieve investeringen

Vanaf 1 juni 2022 gaat de vernieuwde regeling groenprojecten in. Met de vernieuwing kunnen ondernemers voor meer duurzame en innovatieve investeringen een groenverklaring krijgen. Met de groenverklaring zijn meer opties beschikbaar voor investeringen in de circulaire economie, energietransitie en kringlooplandbouw.

Groenverklaring

Innovatieve, duurzame technieken brengen vaak extra kosten en risico’s met zich mee en zijn daarom lastig te financieren. De regeling is speciaal interessant voor ondernemers die financiering zoeken voor deze investeringen.

Meer informatie

Meer informatie over bijvoorbeeld de wijzigingen van de groenverklaring en de 7 thema’s die de regeling kent, leest u op de internetsite van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in de publicatie in de Staatscourant.

Na 2022-05-06 07:00:12 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Groenverklaring voor meer duurzame en innovatieve investeringen ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.