Handreiking begrip RVU aangepast

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft de handreiking over de regeling vervroegd uittreden (RVU) gewijzigd.
 
In deze handreiking is de informatie over de voorwaarden voor de drempelvrijstelling RVU-heffing verduidelijkt.
 
U vindt de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding”op de internetsite van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen.
 
Na 2021-05-17 07:00:28 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Handreiking begrip RVU aangepast ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.