Intrekking ‘Verklaring geen privégebruik auto’

Een werknemer trekt in de loop van het kalenderjaar zijn ‘Verklaring geen privégebruik auto’ in, omdat hij meer dan 500 km privé gaat rijden met de auto van de zaak. Wat zijn de gevolgen voor de werkgever en werknemer?
 
Als een werknemer met een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ in de loop van het kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé gaat rijden, moet hij dit zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst.
 
Hij moet de verklaring intrekken en gebruikt hiervoor het formulier ‘Verklaring geen privégebruik auto: intrekken’. Hij kan dit formulier online invullen en versturen. Ook informeert hij zo snel mogelijk de werkgever.
 
Brief Belastingdienst
Binnen 2 weken na ontvangst van het formulier ontvangt de werknemer een bericht van de Belastingdienst.
 
Na de intrekking van de verklaring ontvangt ook de werkgever een brief van de Belastingdienst. In deze brief staat de informatie die u nodig hebt voor de aangifte loonheffingen.
 
Bijtelling
Als de werknemer de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ heeft ingetrokken, geldt de bijtelling voor alle tijdvakken in het kalenderjaar waarin de werknemer de auto ter beschikking heeft. Dus ook voor de maanden waarin hij de verklaring had.
 
Vanaf het moment dat u op de hoogte bent van de intrekking van de verklaring moet u de bijtelling toepassen. U hoeft dit niet met terugwerkende kracht te doen. U telt het voordeel van het privégebruik bij het loon en gebruikt hiervoor de bijtellingspercentages die op dat moment gelden.
 
Naheffingsaanslag werknemer
Voor de maanden waarin u niet hebt bijgeteld, ontvangt de werknemer een naheffingsaanslag voor:
  • loonbelasting/premie volksverzekeringen
  • premies werknemersverzekeringen
  • bijdrage Zorgverzekeringswet
  • eventueel een rekening voor belastingrente
Let op!
Als duidelijk is dat de werknemer de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ onterecht heeft aangevraagd, mag u geen rekening houden met de verklaring. De bijtelling dient toegepast te worden voor alle maanden waarin de werknemer de auto ter beschikking heeft.
Vragen?
Neem contact met ons op.
 
Formulier