Inzicht in schuldenaanpak

U hebt misschien afnemers die hun schulden niet meer kunnen betalen. Dan is het goed om te weten dat er mogelijkheden zijn om daar iets aan te doen. De Kamer van Koophandel geeft met een handig stroomschema inzicht in die mogelijkheden.
 
Er zijn verschillende opties voor de aanpak van kort- en langlopende schulden. Denk aan de trajecten minnelijke regeling, de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) en faillissement.
 
Bekijk op  kvk.nl het ‘Stroomschema Schulden’ . Hiermee kunt u beoordelen welke regeling bij uw situatie past. Ook staan mogelijke trajecten daarin beschreven.