Kinderopvangtoeslag en kind naar basisschool? Geef wijziging door via Mijn Toeslagen

Ontvangt u kinderopvangtoeslag 2017? En gaat uw kind voor het eerst naar de basisschool? Dan moet u een wijziging van de opvangsoort doorgeven via Mijn Toeslagen. Als u geen wijziging doorgeeft, dan zet de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag 2017 begin mei stop.

Als een kind voor het eerst naar de basisschool gaat en eerder gebruik maakte van dagopvang, dan moeten de opvangsoort en de opvanguren worden gewijzigd. Ouders die deze wijziging nog niet hebben doorgegeven, ontvangen begin mei van de Belastingdienst een brief met de mededeling dat de kinderopvangtoeslag over 2017 voor het betreffende kind wordt stopgezet.

Melding van DUO naar Belastingdienst
Op het moment dat een kind op een basisschool begint, ontvangt de Belastingdienst hiervan een melding van de uitvoeringsorganisatie DUO. Voor een kind dat naar de basisschool gaat bestaat geen recht meer op kinderopvangtoeslag op basis van dagopvang. Het kind gaat dan meestal naar de buitenschoolse opvang en wordt minder uren opgevangen.

Vragen over toeslagen